Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 2584/SNN-PTNT v/v  Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016

Công văn số 2268/SNN-TT&BVTV về việc sử dụng giống và thời vụ năm 2017

Công văn 2501, 2502/PTNT V/v Đề nghị thẩm định xét đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 4 xã ( xã Đức Ninh; xã Vinh Quang; xã Ninh Lai; xã Nhữ Hán )

Công văn số 2488/SNN-KH về việc thực hiện công tác phòng, chống rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi vụ Đông - Xuân 2016 - 2017

Công văn 2362/SNN-TCCB của Sở Nông nghiệp & PTNT: V/v thực hiện chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng chính phủ

V/v Đề nghị thẩm định xét đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới ( Xã Lưỡng Vượng - TP Tuyên Quang)

Công văn số  2275/SNN-TT&BVTV V/v phòng trừ chuột hại bảo vệ cây trồng

Văn bản số 2862/UBND-NC v/v triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá ( Kèm văn bản 13373/BTC-QLG)

V/v Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2016

Công văn số 1841/SNN-TTr V/v báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng và công tác nội chính quý III và 9 tháng đầu năm 2016

Thông báo các quy định mới về quản lý sản phẩm, xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản

V/v triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu - Đông năm 2016

Chưa có video

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 4314067- Đang online : 1308