Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số  2275/SNN-TT&BVTV V/v phòng trừ chuột hại bảo vệ cây trồng

Văn bản số 2862/UBND-NC v/v triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá ( Kèm văn bản 13373/BTC-QLG)

V/v Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2016

Công văn số 1841/SNN-TTr V/v báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng và công tác nội chính quý III và 9 tháng đầu năm 2016

Thông báo các quy định mới về quản lý sản phẩm, xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản

V/v triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu - Đông năm 2016

Công văn số 1724/SNN-TT-BVTV về việc tập trung phòng chống bão số 3 cho cây trồng vụ mùa, hè thu 2016

Công văn số 1693/SNN-TL Về việc tăng cường đề phòng ảnh hưởng mưa, lũ gây lũ quét, trượt lở đất.

Công văn số 1645/SNN-TL về việc chủ động đối phó với mưa lũ và các tình huống bất thường có thể xảy ra.

Công văn số 514/SNN-TTBVTV về việc tập trung chăm sóc và phòng chống ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 cho cây trồng vụ hè thu, mùa 2016 

Công văn số 1912 /UBND-NLN V/v chủ động phòng chống ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 1

Công văn số 1372/SNN-KH  tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Chưa có video

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 4181947- Đang online : 31