Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 1137/SNN-PTNT v/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ( kèo đề cương Hướng dẫn)

Công văn số 1138/SNN-TTr v/v Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, nội chính và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2016

Công văn số 1035/SNN-TL về việc đề phòng ảnh hưởng mưa lũ gây lũ quét và trượt lở đất

Hướng dẫn phòng, chống nắng nóng, lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai trong nuôi trồng thủy sản năm 2016.

Phương án 862/PA-PCTT phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2016

Chỉ thị 13/CT - TTg về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Công văn số 626/TCLN-VP về việc hướng dẫn khen thưởng thành tích trong việc thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Phương án 681/PA-PCTT ứng phó bão mạnh siêu bão trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Công văn số 751/SNN-CNTY v/v Tăng cường đôn đốc công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân - Hè năm 2016.

Dự kiến tình hình sinh vật gây hại trong tháng.

Công văn số 48/CCTS-NT,KT&PTNLTS v/v triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" lĩnh vực thủy sản năm 2016.

Chỉ thị 2956/CT-BNN-QLCL về tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

Chưa có video

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 2427670- Đang online : 127