Tin hoạt động

Trong ngành

Địa phương

Đảng Đoàn

Tin sản xuất

Trồng trọt

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Thủy lợi

Phát triển nông thôn

Nông thôn mới

Nước sạch - VSMT

Xúc tiến TM - VSATTP

Dự báo - Cảnh báo

Sâu, bệnh hại

Dịch bệnh

Phòng chống lụt bão - GNTT

Thông tin tuyên truyền

Phổ biến pháp luật

Video PCLB - GNTT

Thông tin Quảng bá

Văn bản mới

1. Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019
2. Quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
3. Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Công bố thông tin

1. Báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII
2. Đề án hợp nhất trạm chăn nuôi thú ý, trạm trồng trọt và BVTV, trạm khuyến nông thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp thuộc UBND cấp huyện quản lý
3. Đề án phát triển vùng sản xuất cam sành tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2014-2020