Tin tức sự kiện

Trong ngành

Trong tỉnh

Đảng Đoàn

Chuyển đổi số ngành NN

Tin sản xuất

Trồng trọt

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Thủy lợi

Thủy sản

Dự báo - Cảnh báo

Sâu, bệnh hại

Dịch bệnh

Phòng chống lụt bão - GNTT

Phát triển nông thôn

XD Nông thôn mới

Nông nghiệp sạch

Thị trường nông sản

Thông tin tuyên truyền

Cải cách hành chính

Phổ biến GDPL

PCLB - GNTT

Văn bản mới

1. V/v lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 5/2022.
2. Cẩm nang chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh tuyên quang giai đoạn 2021-2025
3. Về việc lỗ hổng bảo mật CVE-2022-1388 ảnh hưởng Nghiêm trọng trọng sản phẩm BIG-IP

Công bố thông tin

1. Thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2022
2. Cẩm nang chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh tuyên quang giai đoạn 2021-2025
3. Quyết định số 756/QĐ-SNN ngày 31/12/2021 Về việc công bố công khai dự toán năm 2022 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH