Hướng dẫn Kỹ thuật ghép cải tạo cây ăn quả có múi

Để giúp người trồng cây ăn quả có múi như: Cam, bưởi, quýt... duy trì được sự trẻ hóa vườn cây, nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm hoặc chuyển đổi giống phù hợp với nhu cầu thị trường để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Trong chuyên mục Khuyến nông hôm nay, Trung tâm Khuyến nông tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật ghép cải ...

Hướng dẫn kỹ thuật đốn tỉa, chăm sóc cây ăn quả có múi trước khi ghép cải tạo

Để giúp người trồng cây ăn quả có múi như: Cam, bưởi, quýt... duy trì được sự trẻ hóa vườn cây, nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm hoặc chuyển đổi giống phù hợp với nhu cầu thị trường để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Trong mục Khuyến nông hôm nay, Trung tâm Khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật đốn tỉa, chăm sóc cây ăn ...