,

Lúa

Hướng dẫn sử dụng giống và thời vụ, vụ xuân năm 2023

1. Cây lúa

- Trà Xuân chính vụ: Chỉ áp dụng đối với chân ruộng trũng ven sông, suối thường bị ngập úng. Sử dụng giống lúa IRi352, N97, J02, Nhị ưu 838. Gieo mạ từ ngày 30/12/2022 đến ngày 03/01/2023, cấy từ ngày 25/01/2023 đến ngày 31/01/2023, khi mạ được 3 đến 4 lá.

- Trà Xuân muộn: Áp dụng đối với những diện tích trồng lúa còn lại:

+ Sử dụng các giống lúa lai Tạp giao 1, Nhị ưu 838, Thái Xuyên 111, MHC2, GS9; giống lúa nếp N97 và giống chất lượng cao Bắc Thơm số 7. Gieo mạ từ ngày 10/01/2023 đến ngày 20/01/2023; cấy từ ngày 03/02/2023        đến ngày 20/02/2023, khi mạ được 2,5 đến 3 lá.

+ Sử dụng các giống lúa thuần KM18, TBR225, TBR279, Hà Phát 3, VNR20, BC15 và giống chất lượng HT1, J02, Đài Thơm 8, Bắc Hương 9.    Gieo mạ từ ngày 10/01/2023 đến ngày 20/01/2023; cấy từ ngày 05/02/2023 đến ngày 20/02/2023, khi mạ được 2,5 đến 3 lá.

+ Sử dụng giống lúa lai GS55, gieo mạ từ ngày 01/02/2023 đến ngày 08/02/2023; cấy từ ngày 20/02/2023 đến ngày 25/02/2023, khi mạ được 2,5 đến 3 lá.

Chú ý:

- Đối với diện tích lúa gieo thẳng, gieo từ ngày 05/02/2023 đến ngày 15/02/2023.

- Đối với những diện tích bố trí gieo cấy trà lúa mùa sớm để gieo trồng cây vụ đông ưa ấm (ngô lấy hạt, lạc) sử dụng các giống lúa ngắn ngày (KM18, HT1, GS55), cấy xong trước ngày 20/02/2023.

- Áp dụng biện pháp che phủ nilon chống rét cho toàn bộ diện tích mạ, trước khi đưa mạ ra cấy phải thực hiện luyện mạ đúng kỹ thuật. Tuyệt đối không ngâm ủ, gieo mạ và cấy vào những ngày nhiệt độ không khí dưới 150C.

- Đối với các xã vùng cao của huyện Na Hang, Lâm Bình kết thúc cấy chậm nhất ngày 05/3/2023.

* Trong cùng một trà lúa, giống có thời gian sinh trưởng dài bố trí gieo cấy đầu khung thời vụ, giống có thời gian sinh trưởng ngắn bố trí gieo cấy giữa và cuối khung thời vụ để đảm bảo lúa trỗ đồng đều, thuận lợi cho chăm sóc, quản lý sâu bệnh hại.

- Đối với giống lúa BC15: Chỉ gieo cấy trong trà Xuân muộn. Không gieo cấy ở những vùng hàng năm bị bệnh đạo ôn gây hại; những vùng núi cao  có nhiệt độ thấp, sương mù nhiều, các khu vực có nhiều đồi núi bao quanh, khuất gió.

2. Cây ngô

- Ngô lấy hạt: Sử dụng các giống ngô lai LVN99, CP-3Q, Bioseed 9698, NK4300, NK7328, DK6919, nếp HN88; giống ngô biến đổi gen NK4300Bt/Gt. Trên đất màu đồi, soi bãi gieo trồng trước ngày 10/3/2023; trên đất ruộng 01 vụ lúa gieo trồng trước ngày 25/02/2023.

- Ngô sinh khối: Sử dụng các giống ngô lai SSC586, NK7328. Trên đất màu đồi, soi bãi gieo trồng xong trong tháng 3/2023; trên đất ruộng 01 vụ lúa gieo trồng xong trước ngày 10/3/2023.

3. Cây lạc

Sử dụng giống L14. Trên đất màu đồi, soi bãi gieo trồng trước ngày 10/3/2023; trên đất ruộng 01 vụ lúa gieo trồng trước ngày 20/02/2023.

4. Cây đậu tương

Sử dụng giống DT84. Trên đất màu đồi, soi bãi gieo trồng trước ngày 10/3/2023; trên đất ruộng 01 vụ lúa gieo trồng trong tháng 02/2023.

5. Cây rau đậu các loại: Tùy từng chân đất và mục đích sử dụng bố trí thời vụ hợp lý để không ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng đất gieo trồng vụ sau, thuận lợi cho việc tiêu thụ và sử dụng.