Allbum cá đặc sản trên sông và hồ thủy điện Tuyên Quang

  • Cá anh Vũ

  • Cá Chiên

  • Cá Lăng chấm

  • Cá Dầm xanh

  • Cá Bỗng

Thư viện ảnh khác