,

Thư viện Video

Phát triển trồng cam hữu cơ tại huyện Hàm Yên

Thời gian qua, huyện Hàm Yên đã và đang tiếp tục duy trì và mở rộng sản xuất cam theo hướng hữu cơ sinh học. Đây là nền tảng quan trọng để vùng cam sành Hàm Yên phát triển bền vững và đem lại thu nhập cao cho người trồng cam.
Video không hợp lệ

Video khác