,

Báo cáo thống kê

31. Thông tin thị trường nông sản định kỳ, tháng 5/2021
32. Thông tin thị trường nông sản trong nước định kỳ, tháng 4/2021
33. Thông tin thị trường trong nước định kỳ, tháng 3/2021
34. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018 - 2020    
35. Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2021  
36. Thông tin thị trường nông sản tháng 11/2020
37. Thông tin thị trường nông sản định kỳ, số tháng 10/2020
38. Thông tin thị trường nông sản tháng 8/2020
39. Thông tin thị trường nông sản định kỳ, số tháng 7/2020
40. BÁO CÁO Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (Từ ngày 20/7/2020 đến 31/7/2020
41. Thông tin thị trường nông sản định kỳ, tháng 6/2020
42. Báo cáo kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/4/2020 đến ngày 15/5/2020
43. Báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp- Thủy sản năm 2020 và tiến độ thực hiện NQ 03/2016/NQ-HĐND (đến ngày 11/5/2020)
44. Báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa dông đêm ngày 22 rạng sáng ngày 23/4
45. Báo cáo tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trong điều kiện ảnh hưởng dịch Covid-19