,

Công bố thông tin

136. Quyết định số 481/QĐ-SNN ngày 11/8/2021 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
137. Quyết định số 445/QĐ-SNN ngày 30/7/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
138. Quyết định số 420/QĐ-SNN ngày 19/7/2021 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
139. Quyết định số 597/QĐ-SNN ngày 28/9/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp báo Nông nghiệp Việt Nam Quý IV năm 2021
140. Văn bản số 1841/SNN-KL ngày 20/9/2022 V/v trả lời kiến nghị của cử tri xã Thành Long, huyện Hàm Yên kiến nghị: Đối với Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018-2021 đề nghị mở rộng nhiều đơn vị cung ứng cây giống để kịp thời đáp ứng nhu cầu cho người dân và bảo đảm chất lượng cây giống.
141. Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021  
142. Thông báo Kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021  
143. Công khai quyết toán thu và sử dụng nguồn thu năm 2021
144. Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức năm 2021  
145. Thông báo Về việc điều chỉnh nội dung ôn tập phần thi ngoại ngữ (tiếng anh) vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021
146. Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập và triệu tập thí sinh dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021
147. Văn bản số 1623/SNN-TTN ngày 24/8/2022 Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên đề nghị: Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nước sạch trên địa bàn xã Nhân Mục để đưa vào sử dụng, cung cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân. Cử triphản ánh, công trình được thi công từ năm 2020 đến nay chưa xong, việc xây dựng đường ống là mảnh hưởng tới việc đi lại của nhân dân.
148. Văn bản số 1633/SNN-TL ngày 24/8/2022 Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa đề nghị: “Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các trạm đo mực nước tự động và thước đo cốt nước trên các dòng sông, để người dân biết chủ động thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, hạn chế những thiệt hại do mưa lũ và khi nhà máy thủy điện xả nước”.
149. Quyết định số 546 /QĐ-SNN ngày 16/8/2022 Về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021  
150. Vản bản số 1590/SNN-PTNT ngày 19/8/2022 trả lời ý kiến đề nghị của cử tri xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên đề nghị: “Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng như đường giao thông, thủy lợi, cở sở vật chất vănhóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn... để xã Yên Thuận đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới”.