,

Công bố thông tin

151. Văn bản số 1591/SNN-PTNT ngày 19/8/2022 giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX đề nghị: “Sửa mẫu thiết kế 03 công trình nhà vệ sinh, nhà tắm, bể biogas theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc bổ sung mẫu thiết kế phù hợp với điều kiện ở các xã vùng sâu, vùng xa điều kiện kinh tế khó khăn”.
152. Văn bản số 1581/SNN-TL ngày 18/8/2022 trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn đề nghị: “Đầu tư kè bờ sông để chống sạt lở tại địa điểm Khu di tích Chiến thắng Khe Lau trên địa bàn thị trấn Yên Sơn”.
153. Văn bản số 1585/SNN-TL ngày 19/8/2022 v/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Trung Yên, huyện Sơn Dương đề nghị: “Tỉnh nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnhquy định mức hỗ trợ kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 theo hướng bổ sung chính sách hỗ trợ xi măng, cát, sỏi để nhân dân thuận tiện thi công các tuyến kênh mương trong điều kiện không thể áp dụng cấu kiện kênh bê tông thành mỏng đúc sẵn”.
154. Văn bản số 1563/SNN-BQLTL ngày 17/8/2022 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên đề nghị: “Xây dựng, sửa chữa công trình thủy lợi thôn Cao Đường để phát triển sản xuất, hiện nay công trình đã xuống cấp nghiêm trọng”.
155. Văn bản số 1565/SNN-TL ngày 17/8/2022 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang đề nghị: “Xem xét xử lý đoạn bờ suối Chả, kè suối Chả. Đoạn suối tiếp giáp giữa phường Hưng Thành và phường Tân Quang, cách đây một năm đã được Nhà nước kè suối cả 02 bên nhưng sau đợt lũ tháng 5, phía kè bên Tân Quang bị sạt lở khoảng 20 m, đá và lan can tụt xuống suối, làm hẹp dòng chảy, cẩn phải giải quyết ngay”
156. Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức năm 2021  
157. Văn bản số 1552/SNN-KL ngày 16/8/2022 trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIX đề nghị:“Khẩn trương thực hiện việc chi trả tiền khoán bảo vệ rừng năm 2021 và năm 2022 theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020”.
158. Văn bản số 1553/SNN-KL ngày 16/8/2022 trả lời kiến nghị của cử tri xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị: “Xem xét tăng kinh phí khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng tham gia bảo vệ rừng vì hiện nay xã loại I, mức kinh phí 300.000đ/ha quá thấp”.
159. Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển vòng 1 chức danh Phó Giám đốc Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang  
160. Thông báo Danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển chức danh Phó Giám đốc Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang  
161. Thông báo về danh mục tài liệu ôn tập thi phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021
162. Quyết định số 530/QĐ-SNN ngày 02/8/2022 về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021  
163. Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021  
164. Thông báo số 82/TB-SNN ngày 26/7/2022 về việc kéo dài thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021
165. Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 30/6/2022)