,

Công bố thông tin

16. Thông báo số 94/TB-TTBVTV ngày 26/7/2023 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán đấu giá tài sản nhà nước thanh lý
17. Thông báo số 51/TB-SNN ngày 21/7/2023 về việc điều chỉnh phương thức tuyển dụng và kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023
18. Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 Về việc điều chỉnh Phương thức tuyển dụng viên chức năm 2023
19. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa đề nghị: “Đầu tư xây dựng công trình đập Tát Piếm, thôn Nà Khau, xã Hà Lang“
20. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa đề nghị:“Xây dựng đập thủy lợi ở khu vực khe Cốc Chủ-thôn Đồng Tâm xã Bình Nhân để đảm bảo nước tưới tiêu“
21. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương Đề nghị đầu tư kinh phí di chuyển và nâng cấp trạm bơm thôn Kim Ninh
22. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đội Bình, huyện Yên Sơn đề nghị: “Nâng cấp đầu tư công trình thủy lợi Hồ Anh Trỗi, để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho nhân dân”.
23. Trả lờiý kiến, kiến nghịcủacử trixã An Khang, thành phố Tuyên Quang đề nghị đầu tư kinh phí cải tạo các trạm bơm bên bờ Sông Lô; và đầu tư kinh phí nạo vét Hồ Cây Lát, để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất.
24. Trả lời kiến nghị của cử tri xã Thanh Tương, huyện Na Hang: “Đề nghị Nhà nước quan tâm hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho nhân dân, như: Dự án mô hình nuôi cá chép ruộng; mô hình lợn đen; mô hình trâu, bò vỗ béo...”.
25. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thanh Tương, huyện Na Hang Đề nghị nhà nước quan tâm hỗ trợ các dự án phát triển sản xuấtnâng cao thu nhập cho nhân dân
26. Trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đề nghị: “Nhà nước quan tâm hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho nhân dân“
27. Cung cấp thông tin về các nội dung cử tri quan tâm tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội tại xã An Khang, thành phố Tuyên Quang
28. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thái Bình, huyện Yên Sơn đề nghị: Các cấp có thẩm quyền tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanhtiến độ thi công công trình nước sạch trên địa bàn xã Thái Bình.
29. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thượng Nông, huyện Na Hang đề nghị: Ban Quản lý khai thác công trình Thuỷ lợi Tuyên Quang xem xét bố trí nguồn kinh phí nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi Nà Ca nằm dọc theo tuyến Quốc lộ 280 chiều dài khoảng 200m
30. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương đề nghị:“Nâng cấp 02 trạm bơm Thanh Thất và Thác Nóng“