,

Công bố thông tin

61. Thông báo số 170/TB-SNN ngày 26/10/2022 về việc tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình và Phòng chống thiên tai thuộc Chi cục Thủy lợi
62. Công điện khẩn số 7061/CĐ-BNN-TY ngày 21/10/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm
63. Quyết định số 655/QĐ-SNN ngày 25/10/2022 về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện dự án: Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu nông nghiệp (WebGIS) phục vụ quản lý ngành và phát triển chuyển đổi số trong nông nghiệp đến năm 2030 tỉnh Tuyên Quang
64. Văn bản số 2015/SNN-QLCL V/v trả lời kiến nghị của cử tri xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên “Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng phân bón, thức ăn chăn nuôi gia súc, thuốc trừ sâu”
65. Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 30/9/2022)
66. Danh sách các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh (Luỹ kế đến ngày 30/9/2022)
67. Quyết định về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
68. Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
69. Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
70. Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2021
71. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý II năm 2022
72. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022
73. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý I năm 2022
74. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý III năm 2021
75. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021