,

Công bố thông tin

91. Thông báo số 173/TB-SNN ngày 18/11/2022 Danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình và Phòng chống thiên tai thuộc Chi cục Thủy lợi  
92. Quyết định số 713/QĐ-SNN ngày 14/11/2022 Về việc công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
93. Quyết định số 688/QĐ-SNN ngày 08/11/2022 Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
94. Quyết định số 672/QĐ-SNN ngày 02/11/2022 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
95. Quyết định số 671/QĐ-SNN ngày 02/11/2022 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
96. Quyết định số 686/QĐ-SNN ngày 08/11/2022 Về việc công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
97. Văn bản số 2115/SNN-PTNT ngày 28/10/2022 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thành Long đề nghị: Việc triển khai Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗtrợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thôn Loa, xã Thành Long rất chậm, đề nghị các cấp xem xét, giải quyết đáp ứng nhu cầu của nhân dân (trên địa bàn thôn có 40 hộ đăng ký, nhưng chỉ có 02 hộ được hỗ trợ).
98. Văn bản số 2124/SNN-TTBVTV ngày 28/10/2022 Về việc trả lời kiến nghị của cử tri phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang kiến nghị: “Hiện nay tổ dân phố 2 có 94 hộ dân ký hợp đồng nhận giao khoán (theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ) với Công ty cổ phần chè Sông Lô để trồng cây ngắn ngày, nhưng nhiều năm trồng cây ngô năng suất không cao và không được Công ty bao tiêu sản phẩm theo hợp đồng. Những năm gần đây người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng (chủ yếu là cây Chanh tứ thì) cho năng suất cao và những hộ dân giàu lên nhanh chóng, nâng cao cao đời sống cho nhân dân. Song vì đất nhận khoán của Công ty chè là không được trồng cây dài ngày nên Tổng Giám đốc Công ty chè đã kiện một số hộ dân lên tòa án, hiện nay người dân rất hoang mang. Đề nghị cáccấp xem xét tạo điều kiện cho nhân dân được canh tác sản xuất”
99. Văn bản số 2119/SNN-TL ngày 28/10/2022 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị: “Trong thời gian qua trên địa bàn thị trấn Lăng Can xảy ra nhiều đợt mưa lũ kéo dài, làm thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu, đất sản xuất của nhân dân. Đề nghị tỉnh bố tríkinh phí xây kè chống sạt lở để bảovệ diện tích đất sản xuất cho nhân dân...“
100. Văn bản số 2135/SNN-TL ngày 31/10/2022 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Khâu Tinh, huyện Na Hang đề nghị: “Nghiên cứu, khảo sát, sớm đầu tư xây dựng công trình nước sạch sinh hoạt và hồ chứa nước tưới tiêu cho xã Khâu Tinh, để đảm bảo việc cung cấp nước sinh hoạt và nước sản xuất cho người dân”.  
101. Quyết định số 659/QĐ-SNN ngày 26/10/2022 về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn    
102. Thông báo số 170/TB-SNN ngày 26/10/2022 về việc tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình và Phòng chống thiên tai thuộc Chi cục Thủy lợi
103. Công điện khẩn số 7061/CĐ-BNN-TY ngày 21/10/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm
104. Quyết định số 655/QĐ-SNN ngày 25/10/2022 về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện dự án: Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu nông nghiệp (WebGIS) phục vụ quản lý ngành và phát triển chuyển đổi số trong nông nghiệp đến năm 2030 tỉnh Tuyên Quang
105. Văn bản số 2015/SNN-QLCL V/v trả lời kiến nghị của cử tri xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên “Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng phân bón, thức ăn chăn nuôi gia súc, thuốc trừ sâu”