“Canh lửa” giữ rừng

Với những người làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ rừng, có một mùa khác biệt hẳn với xuân, hạ, thu, đông. Đó là mùa “canh lửa”. Thời tiết nắng nóng, khô hanh kéo dài, là lúc mùa canh lửa bắt đầu.