,

Tin tức

Nông nghiệp Tuyên Quang: Tín hiệu vui sau nửa nhiệm kỳ

Nghị Quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phát triển sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới là một trong ba khâu đột phá. 3 năm qua trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức xong Tuyên Quang đã tập trung cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh, nhiều nghị quyết quan trọng mang tính đột phá về lĩnh vực nông nghiệp được ban hành phù hợp với thực tế, khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực của địa phương, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, góp phần đưa nông nghiệp phát triển khởi sắc, khẳng định vị trí là trụ đỡ của nên kinh tế Tuyên Quang.

Nông dân phấn khởi được mùa lúa

Bà con nông dân tại nhiều địa phương hối hả thu hoạch lúa mùa, theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng" để bảo toàn năng suất, sản lượng và tiến hành ...

Khẳng định thương hiệu Nông sản Tuyên Quang

Tuyên Quang được biết đến với sự đa dạng của các sản vật đặc trưng làm nức lòng thực khách. Mỗi sản vật là sự kết tinh tình yêu lao động, sáng tạo, ...