,

Dịch bệnh

Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại các địa phương, ngày 25 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị hỏa tốc số 32/CT-TTg về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Tin cùng chuyên mục