,

Dịch bệnh

Yên Bái xuất hiện hai ổ dịch tả lợn Châu Phi

Hai ổ dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại gia đình ông Phạm Ngọc Hưng, tổ 3 và gia đình ông Vũ Thanh Tùng, tổ 9 thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, với số lợn bị nhiễm dịch 208 con.

Dịch tả lợn Châu Phi

Các đơn vị đã tổ chức tiêu hủy đàn lợn 52 con theo quy định. Với đàn lợn ngay cạnh nơi phát dịch nhưng xét nghiệm âm tính, cơ quan chức năng yêu cầu ...