,

Dự báo thời tiết-PCLB- GNTT

Báo cáo trạng thái thủy điện và lượng mưa đêm ngày 10 rạng sáng ngày 11/7

Theo số liệu Đài KTTV báo cáo lúc 7 giờ sáng Lượng mưa từ 19 giờ ngày 10/7/2017 đến 7 giờ ngày 11/7/2017 tại các trạm:
 
Tuyên Quang 5mm      Yên Sơn 3      Hàm Yên 33      Chiêm Hóa 44
Na Hang 54     Sơn Dương 20         Kim Quan 29,4   Đạo Viện 19,1
Sơn Nam 23,4       Thổ Bình 17                           

Mực nước tại trạm thủy văn Tuyên Quang lúc 7h ngày 11/7 giờ sáng là 19,95  m (thấp hơn bằng giờ này sáng qua là 0,71m)
 
Ngày 11/7 Thủy điện Tuyên Quang báo cáo:
 
MN TL lúc 24 giờ ngày 10/7 là 106,83m
MNHL lúc 24 giờ 52,25m
Cột nước lúc 24 giờ 54,58m
LL nước về hồ TB ngày 1532 m3/s
LL chạy máy ngày 732 m3/s
LL nước xả tràn TB ngày 500 m3/s
 
 
Lúc 6 giờ sáng 11/7
Mực nước thượng lưu ( MNTL)  là 107,03 m  ( bằng giờ này hôm qua là 106,48 )
Mực nước hạ lưu ( MNHL)  là 52,32 m
Lưu lượng nước về 1733 m3/s  ( giờ này hôm qua là 1568 m3/s))
Lưu lượng nước chạy máy 726 m3/s
Lưu lượng nước xả tràn 505 m3/s
 
( tổng xả qua tràn+máy) là 1231 m3/s)
 
Công trình, thiết bị hoạt động bình thường. Đang mở 01 cửa xả đáy.
 
TĐ Chiêm Hóa BC ngày 11/7
 
Mực nước thượng lưu ( MNTL) lúc 24 giờ 9/7 là 47,18 m  
Mực nước hạ lưu ( MNHL)  41,12m
Lưu lượng nước về TB ngày là 1296 m3/s
Lưu lượng nước chạy máy  ngày 779,4 m3/s
Lưu lượng nước xả tràn TB ngày 516 m3/s  
 
 lúc 5 giờ sáng ngày 10/7 các thông số thủy văn:
Mực nước thượng lưu ( MNTL)   là 47,19 m  
Mực nước hạ lưu ( MNHL)  41,16m
Lưu lượng nước về  1320 m3/s
Lưu lượng nước chạy máy  780m3/s
Lưu lượng nước xả tràn      540 m3/s  
( tổng xả  qua tràn+máy ) là 1320 m3/s
 
Công trình, thiết bị hoạt động bình thường


 
Nguồn tin: VP thường trực BCH PCTT và TKCN tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục