,

Dự báo - Cảnh báo

Nhà máy thuỷ điện Tuyên Quang xả lũ

Theo thông báo của các Công ty, Nhà máy thuỷ điện trên địa bàn tỉnh, tình hình xả lũ và lưu lượng qua nhà máy trên sông Lô, Gâm như sau: Thuỷ điện sông Lô 8A là 3500 m3/s và các giờ tiếp theo khoảng 3700 m3/s; thuỷ điện sông Lô 8B là 3695 m3/s và các giờ tiếp theo khoảng 3900 m3/s; Thủy điện Tuyên Quang là 596 m3/s. Dự báo mực nước cao nhất theo các phương án xả dự kiến trên sông Lô tại Hàm Yên và Tuyên Quang lũ trên sông Gâm tại Na Hang và Chiêm Hóa có lũ biên độ từ 1-3m. Cấp báo động lũ có thể xảy ra: Đỉnh lũ tại Tuyên Quang 21,5m (dưới báo động I 0,5 m); Na Hang 51,5m (dưới báo động I 2,5 m) và Chiêm Hóa 35,65m (dưới báo động I 0,9 m), Hàm Yên 34m (bằng báo động III 34m). Cảnh báo cấp độ rủi ro ngập lụt, sạt lở đất cấp 1. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh có Văn bản gửi các các cơ quan, đơn vị chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do xả đáy hồ thuỷ điện Tuyên Quang và xả lũ thủy điện Sông Lô 8A và 8B

Văn phòng thường trực BCH PCTT-TKCN

Tin cùng chuyên mục