Chống nguy cơ sạt lở mùa mưa bão

Mặc dù tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp cấp bách cũng như lâu dài nhưng với địa hình miền núi phức tạp, chia cắt bởi hệ thống sông, suối dày đặc cộng với tác động từ chính con người nguy cơ sạt lở đất đá vẫn luôn thường trực trong mùa mưa bão. Do đó, cần phải nêu cao ý thức trách nhiệm của cả cộng đồng về công tác này.