,

Nông thôn mới

Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh - Nâng cao đời sống nhân dân, tạo diện mạo mới cho nông thôn trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

Sau gần 2 năm triển khai Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, đời sống của người dân đã có nhiều đổi thay. Đến nay, Nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.

Những “đầu tàu” ở Thúc Thủy

Về thôn Thúc Thủy, xã An Khang (TP Tuyên Quang) hôm nay, những ngôi nhà mái thái với khuôn viên rộng rãi, sạch đẹp nổi bật trên màu xanh ngắt của ...