,

Sâu, bệnh hại

Phòng trừ sâu, bệnh hại cuối vụ trên lúa Đông Xuân 2022-2023

Tổng hợp kết quả điều tra tình hình sinh vật gây hại các Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố trên lúa Đông Xuân 2022-2023 cho thấy: Hiện nay bệnh đạo ôn lá đang tiếp tục gây hại tỷ, lệ phổ biến 2-3%, nơi cao 10 - 20%, cục bộ 30 - 50% số lá; diện tích nhiễm 70,3 ha tại các huyện, thành phố (trong đó nhiễm nặng 4,4 ha). Rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 2 đang gây hại, mật độ phổ biến 100 - 300 con/m2, cao 1.000 con/m2. Bệnh bạc lá phát sinh gây hại rải rác...

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Tin cùng chuyên mục