,

Sâu, bệnh hại

Phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng năm 2022

Qua kiểm tra tình hình sản xuất, điều tra sâu bệnh trên các cây trồng như: Lúa, chè và mía. Từ đầu tháng 4 đến nay, một số đối tượng sâu, bệnh gây hại đang có chiều hướng gia tăng. Để tập trung chăm sóc cho các cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế sự phát sinh, xâm nhiễm của sâu bệnh hại; đồng thời thực hiện phòng trừ sâu bệnh một cách kịp thời, có hiệu quả, Ngày 26/4/2022, Chi cục Trồng trọt và Bảo ban hành văn bản hướng dẫn vmột số biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng năm 2022.

Chi cục TT&BVTV

Tin cùng chuyên mục