Chủ động chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây cam

Cam sành là một trong những cây trồng chủ lực của huyện Hàm Yên. Niên vụ 2021 - 2022 việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây cam gặp nhiều khó khăn do năm nay lượng mưa thấp hơn mọi năm, giá phân bón tăng cao và dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Để đạt mục tiêu sản lượng trên 77.400 tấn quả, các cơ quan chuyên môn của huyện tích cực hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây cam cho các hộ nông dân.