,

Sâu, bệnh hại

HT818 - hũ tiền cho Tây Bắc

Giống ngô lai HT 818 do Viện Nghiên cứu ngô nghiên cứu và chọn tạo đang khẳng định vị thế vượt trội về năng suất và khả năng chống chịu với điều kiện ...