,

Góc nhìn

Câu chuyện người nông dân

Trước Tết vừa rồi, có một nhà báo đặt câu hỏi với đại ý: “Nông dân chúng ta giàu hay nghèo? Giải pháp nào để tăng thu nhập cho người nông dân?”. Một ...

Nhà nông đón khách

Phát triển du lịch nông nghiệp - nông thôn không chỉ vì lợi ích kinh tế, mà còn là niềm tự hào quê hương, xứ sở.

Câu chuyện nông dân chuyên nghiệp

Cụm từ 'Nông dân chuyên nghiệp' có vẻ là một cố gắng thay đổi hình ảnh nông dân làm theo kiểu tự phát, làm theo kiểu truyền từ đời này sang đời khác

Câu chuyện trồng trọt

Khi tư duy trồng trọt được thay đổi, bài toán 'manh mún, nhỏ lẻ, tự phát' rồi sẽ sớm tìm được lời giải thoả đáng.