,

Góc nhìn

Gợi mở công việc đối với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT

Bộ trưởng Lê Minh Hoan có 5 gợi mở công việc đối với lãnh đạo Sở NN-PTNT nhằm xây dựng nền Nông nghiệp sinh thái - Nông thôn hiện đại - Nông dân văn minh.

Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam

Tin cùng chuyên mục