,

KHUYẾN NÔNG

Tập huấn mô hình thu gom, xử lý và sử dụng phụ phẩm cây trồng tại xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang năm 2024

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Tuyên Quang và Ủy ban nhân dân xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tổ chức hội nghị tập huấn mô hình thu gom, xử lý và sử dụng phụ phẩm cây trồng năm 2024 tại thôn Phú An, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang với 40 học viên tham gia.

Lớp tập huấn mô hình thu gom, xử lý và sử dụng phụ phẩm cây trồng
 tại thôn Phú An, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang

Mô hình sẽ triển khai thực hiện ủ 01 tấn rơm rạ thành phân hữu cơ bằng men vi sinh và sử dụng chế phẩm xử lý rơm rạ trực tiếp trên 03 ha ruộng lúa.  Lớp tập huấn mô hình được tổ chức 03 buổi theo phương pháp lớp học hiện trường, kết hợp giữa lý thuyết với thực hành. Qua đó, hướng dẫn các học viên áp dụng 02 quy trình kỹ thuật xử lý phụ phẩm cây trồng do Cục Trồng trọt ban hành nhằm thu gom, xử lý rơm rạ trực tiếp trên đồng ruộng để thay đổi thói quen đốt trực tiếp rơm rạ ngoài đồng ruộng, đẩy nhanh tiến độ phân huỷ rơm rạ, giải độc hữu cơ trong đất, phòng chống bệnh nghẹt rễ vàng lá sinh lý gây ra đối với cây lúa và giúp giảm phát thải khí gây ô nhiễm môi trường.

Thông tin và hướng dẫn ủ phân Hữu cơ bằng men vi sinh và sử dụng chế phẩm xử lý rơm rạ.

Chi cục Trồng trọt và BVTV

Tin cùng chuyên mục