,

Tin hoạt động

Tập huấn nguồn hỗ trợ của Tổ chức Rikolto/Bỉ,

Trong tháng 4, từ nguồn hỗ trợ của Tổ chức Rikolto/Bỉ, Trung tâm Khuyến nông tổ chức 6 lớp tập huấn cho 260 học viên tham gia, trong đó 5 lớp tập huấn về thực hành sản xuất rau, củ, quả bền vững tại các xã Hòa An, Tân Thịnh, Yên Nguyên (Chiêm Hóa); Minh Hương (Hàm Yên); phường Hưng Thành (TP. Tuyên Quang) cho 220 học viên là các hộ tham gia chuỗi liên kết sản xuất; 01 lớp tập huấn các quy định kinh doanh thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm cho 40 học viên là các tiểu thương tại thành phố Tuyên Quang.

Trong thời gian tập huấn các học viên được truyền đạt các nội dung lý thuyết kết hợp thực hành như: Kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cây dưa chuột, ớt, kỹ thuật ủ phân hữu cơ bằng nem vi sinh; Kiến thức chung về an toàn thực phẩm, các mối nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm và các mô hình quản lý an toàn thực phẩm.

Tập huấn phòng trừ sâu bệnh hại ớt tại xã Yên Nguyên (Chiêm Hóa)

Ngoài tổ chức các lớp tập huấn, Trung tâm Khuyến nông còn hỗ trợ 05 tiểu thương tại chợ Tam Cờ, thành phố Tuyên Quang các biển hiệu gian hàng và kệ để hàng nhằm góp phần đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm./.

Trung tâm Khuyến nông

Tin cùng chuyên mục