,

KHUYẾN NÔNG

Trung tâm Khuyến nông Tuyên Quang kỷ niệm 30 năm thành lập

Ngày 6-10, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (1993 - 2023). Dự hội nghị có Tiến sĩ Khoa học Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, nguyên lãnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

30 năm qua, hệ thống Khuyến nông cùng toàn ngành Nông nghiệp đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện và có hiệu quả các hoạt động của công tác khuyến nông; nhiều tiến bộ kỹ thuật mới được chuyển giao và áp dụng rộng rãi vào sản xuất đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Từ đó, hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp trên thị trường, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của nông dân.


Đại biểu tham quan sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã.

Giai đoạn 1993-2023, Trung tâm Khuyến nông đã phối hợp với các đơn vị tổ chức trên 1.500 lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ khuyến nông; tổ chức trên 121 nghìn lớp tập huấn sản xuất cho hơn 5,2 triệu lượt nông dân tham gia; triển khai gần 2 nghìn mô hình áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất...

Trung tâm Khuyến nông Tuyên Quang đã 2 lần được Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc và nhiều phần thưởng quan trong khác.

Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hình thức tổ chức và đa dạng hoá các nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông theo tư duy kinh tế nông nghiệp, “khuyến nông theo nhu cầu”, áp dụng chuyển đổi số trong hoạt động khuyến nông theo phương châm “ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông”; chủ động tư vấn về chính sách, dịch vụ nông sản, kết nối thị trường; tư vấn tổ chức lại sản xuất, kinh doanh nông nghiệp theo chuỗi giá trị, sản xuất hữu cơ, an toàn sinh học… đáp ứng nhu cầu của thị trường và phát huy tối đa lợi thế các sản phẩm nông nghiệp đặc thù tại mỗi địa phương.


 Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông tặng hoa Trung tâm Khuyến nông nhân dịp 30 năm thành lập.

Tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động khuyến nông.

Nguồn: Báo Tuyên Quang