,

Nông nghiệp tốt

Mật ong Tuyên Quang đạt chuẩn sản xuất nông nghiệp VietGAP

Sản phẩm Mật ong Tuyên Quang của Hợp tác xã (HTX) chăn nuôi ong Phong Thổ, xã An Khang (TP Tuyên Quang) vừa được Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận TQG CGLOBAL thuộc Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam cấp giấy chứng nhận phù hợp với các yêu cầu của Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (tiêu chuẩn VietGAP) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành cho quy mô chăn nuôi 2.290 đàn.

Sản phẩm Mật ong Tuyên Quang của HTX chăn nuôi ong Phong Thổ, xã An Khang (TP Tuyên Quang)
đạt chuẩn sản xuất nông nghiệp VietGAP.

Sản lượng mật cho thu hoạch dự kiến 91.600 lít mật ong/năm. HTX chăn nuôi ong Phong Thổ khai thác mật ong từ các loại hoa như hoa nhãn, vải ở Hưng Yên, hoa keo Tuyên Quang, hoa bạc hà ở Đồng Văn (Hà Giang).

Sản phẩm đạt chất lượng xuất khẩu đi các thị trường Mỹ, Hàn Quốc. Việc sản xuất mật ong theo hướng VietGAP góp phần làm tăng chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Nguồn: Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục