,

Nông thôn mới

Bứt phá ở Yên Thuận

Là xã thuộc Chương trình 135, có 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số nhưng được sự hỗ trợ của cấp trên cùng sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền ...

Nâng tầm nông sản

Là Giám đốc HTX Nông sản và Dược liệu Minh Thảo, xã Tân Thành (Hàm Yên), chị Lương Minh Thảo, sinh năm 1977 đã chèo lái “con thuyền” HTX từng bước ...