,

Nông thôn mới

Hiệu quả điều động cán bộ cơ sở ở Sơn Dương

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, huyện Sơn Dương đã chú trọng khâu điều động cán bộ ở cơ sở. Nhiều cán bộ khi được điều động đã phát huy năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Phát triển mô hình nông nghiệp xanh

Muốn phát triển một nền nông nghiệp xanh, an toàn, thân thiện với môi trường thì phải xuất phát từ chính sự thay đổi tư duy và hành động của mỗi ...

Củng cố, nâng cao tiêu chí thu nhập

Ngày 08/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 318/QĐ-TTg quy định Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 ...

Hỗ trợ xã Minh Hương trồng cây xanh ven lộ

Ngày 12-5, Hạt Kiểm lâm Hàm Yên đã hỗ trợ cây trồng và hướng dẫn kỹ thuật trồng cây dọc tuyến đường cấp huyện trên địa bàn xã Minh Hương, các đơn vị: ...