,

Nông thôn mới

Phát triển vườn mẫu trong xây dựng nông thôn mới

Phong trào xây dựng vườn mẫu đang góp phần thay đổi tư duy làm kinh tế vườn của nhiều hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa, đồng thời thực hiện tốt hơn việc chỉnh trang khuôn viên nhà ở, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đây cũng là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

Từ khi thực hiện chủ trương của xã về xây dựng khu vườn kiểu mẫu, ông Lê Chấn Uy, thôn Đồng Đài, xã Hợp Thành đã quy hoạch lại vườn chè của gia đình một cách khoa học để phù hợp cho việc chăm sóc cây trồng. Đây cũng là một trong những vườn mẫu tiêu biểu của xã Hợp Thành. 

Trong những năm gần đây, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ, người dân đã chuyển được một số diện tích chè già, năng suất và chất lượng thấp sang trồng các giống có năng suất, chất lượng cao hơn; việc xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho chè được quan tâm. Ước năm 2023 phát triển vùng nguyên liệu được 1.876 ha, đạt 99,7% KH. Thời gian tới, huyện tiếp tục giữ vững và phát triển thương hiệu của các sản phẩm chè đã có, đồng thời xây dựng mới mô hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGap của HTX dịch vụ tổng hợp Tân An, xã Tân Trào, diện tích 9,72 ha; mô hình chè hữu cơ tại xã Trung Yên, diện tích 3 ha; mô hình chè hữu cơ tại xã Minh Thanh, diện tích 2,5 ha; mô hình chè hữu cơ tại xã Hợp Thành, diện tích 3,2 ha. 


Anh Nông Văn Thắng (bên trái) tại vườn cam của gia đình.

Xác định việc cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho người dân sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện đời sống người dân nông thôn, xã Bình Yên luôn chú trọng thực hiện xây dựng mô hình vườn mẫu tại địa phương. Năm 2018, anh Nông Văn Thắng, thôn Tân Yên, xã Bình Yên đầu tư vào trồng cam đường. Từ năm 2018 đến nay, mỗi năm anh thu hoạch trên dưới 10 tấn cam, giá bán 25.000 - 35.000 đồng/kg, đem lại thu nhập kinh tế cho gia đình. Để nâng cao hiệu suất sản xuất, giảm công lao động, anh đầu tư hơn 80 triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới tiêu tự động. Ước tính năm 2023, 7ha cam đường của anh cho thu về 40 tấn quả. Thông qua đó nâng cao thu nhập kinh tế gia đình, góp sức vào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. 


Được chăm sóc tốt, các cành nhỏ cho ra nhiều trái cam ngọt mong một mùa bội thu.

Từ thực tiễn triển khai xây dựng vườn mẫu tại các địa phương thời gian qua cho thấy, đây chính là giải pháp góp phần khẳng định vai trò chủ thể của người dân, cộng đồng và nâng cao chất lượng, tính bền vững, hiệu quả của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Những khu vườn mẫu đã và đang góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và giá trị hưởng thụ tinh thần của người dân nông thôn. Đồng thời tăng tính bền vững, củng cố và nâng cao chất lượng của các tiêu chí nông thôn mới, góp sức đưa huyện Sơn Dương về đích nông thôn mới vào năm 2025.

 

Cổng thông tin điện tử huyện Sơn Dương

Tin cùng chuyên mục