,

Nông thôn mới

Nhà sạch, vườn đẹp nông thôn mới

Đôi bàn tay khéo léo cùng với sự linh hoạt, sáng tạo, những phụ nữ nông thôn huyện Hàm Yên đang góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn với mô hình “nhà sạch, vườn đẹp”. Mô hình đã giúp không gian sống của các gia đình gọn gàng, tươm tất, giúp cải thiện môi trường, một trong những tiêu chí khó nhất trong xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Chiêu Yên nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Nằm trong lộ trình về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2023, xã Chiêu Yên đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, ...