,

Nước sạch - VSMT

Không để thiếu nước sinh hoạt, sản xuất

Thiếu mưa, thời tiết nắng nóng, lượng nước tích trữ trong các hồ chứa, sông, suối đang cạn kiệt nhanh chóng… nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, sản xuất ...

Ưu tiên công trình nước sạch cho vùng khó

Nước sạch sinh hoạt là 1 trong 6 dịch vụ xã hội đang bị thiếu hụt tại nhiều vùng khó khăn. Giải quyết tình trạng này, Chương trình mục tiêu Quốc gia ...