,

Thị trường nông sản

Ký kết phối hợp xúc tiến, quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Trong 2 ngày 25 và 26-5, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm việc và ký kết chương trình phối hợp với ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc về công tác xúc tiến, quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.