OCOP nâng chất cho các HTX tỉnh Tuyên Quang 'Bệ phóng' cho thương hiệu lạc Chiêm Hóa

Điều kiện khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi, cùng với sự cần cù lao động của người dân, những năm qua, chính quyền huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) đã lựa chọn cây lạc làm cây nông sản hàng hóa chủ lực của địa phương. Đặc biệt, thông qua Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã góp phần đưa cây đặc sản địa phương vươn xa trên thị trường.