Khảo sát DDCI: Thay đổi tư duy phục vụ

Những năm qua, kết quả khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành (DDCI) đã giúp các sở, ngành, huyện, thành phố nhìn ra điểm mạnh, điểm yếu để chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Khảo sát, đánh giá DDCI là hoạt động cần thiết để phản ánh tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Sự cộng hưởng từ niềm tin của nhân dân

Năm 2020, Tuyên Quang đã có sự bứt phá trên bảng xếp hạng Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Từ vị trí thứ 42/63 năm 2019 ...

Tiếp tục cải thiện Chỉ số PCI

Cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được đánh giá là một trong những giải pháp quan trọng của tỉnh nhằm góp phần đảm bảo ...