,

Cải cách hành chính

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp

Chiều ngày 18-5, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì họp nghe báo cáo về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây trội, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Dự hội nghị có lãnh đạo các Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang chủ trì hội nghị.

Thực hiện Văn bản số 4862 ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh và Văn bản số 342 ngày 07/2/2022 của UBND tỉnh, ngày 11/2/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT có Tờ trình số 14, trình UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển công nhận cây trội, cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Theo đó Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Văn bản số 515 ngày 29/03/2022 về việc xin tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định gửi 20 cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến. Kết quả, Sở Nông nghiệp và PTNT đã nhận được văn bản tham gia ý kiến của 10/20 cơ quan, đơn vị, trong đó có 5/9 ý kiến nhất trí với dự thảo Nghị quyết.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận và nhất trí theo Dự thảo: Theo đó mức thu phí bình tuyển, công nhận cây trội, đầu dòng, vườn cây đầu dòng là 3.000.000 đồng; Phí bình tuyển, công nhận vườn giống cây đầu dòng là 3.000.000; Phí bình tuyển, công nhận vườn giống cây lâm nghiệp là 2.400.000 đồng; Phí bình tuyển, công nhận rừng giống cây lâm nghiệp là 5.000.000 đồng. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí: Tổ chức thu phí được để lại 80% số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ theo Nghị định số 120/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Tổ chức thu phí nộp 20% số tiền phí thu được vào Ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.  

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân để bổ sung vào dự thảo Nghị quyết; phù hợp với quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Luật phí và lệ phí năm 2020 và các quy định pháp luật hiện hành; nhằm hoàn thiện quy định phí, lệ phí. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp, giảm chi phí hành chính, minh bạch hóa hoạt động quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp, lâm nghiệp phải thực hiện đăng ký, chịu sự kiểm tra, thẩm định đánh giá chất lượng giống cây trồng của cơ quan quản lý nhà nước đúng theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục