,

Hưởng ứng sự kiện

Phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”

Ngày 12/6/2024, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nhằm hưởng ứng và tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về Căn cước, định danh và xác thực điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tìm hiểu, tiếp cận những nội dung, tiện ích mới có liên quan đến quyền lợi của người dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Căn cước 2023, với nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia:

- Đối với cuộc thi trên ứng dụng VNeID: Là công dân Việt Nam đã đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và những bộ phận có liên quan trực tiếp vào quá trình tổ chức cuộc thi này).
        - Đối với cuộc thi viết: Tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và những bộ phận có liên quan trực tiếp vào quá trình tổ chức cuộc thi này). Đối với các bài dự thi đã tham dự tại các cuộc thi khác tương tự không được tham gia tại cuộc thi này.

2. Hình thức thi:

- Đối với cuộc thi trên ứng dụng VNeID: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên ứng dụng VNeID (Công dân đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử mức 2 và thực hiện trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung thi).

- Đối với cuộc thi viết:

Đối tượng tham gia cuộc thi là tập thể trả lời 06 câu hỏi; đối tượng tham gia cuộc thi là cá nhân trả lời 09 câu hỏi do Ban Tổ chức cuộc thi đặt ra.

* Câu hỏi đối với cá nhân tham gia cuộc thi:

Câu 1: Vì sao phải đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước?

Câu 2: Sau ngày 01/7/2024, Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành, thẻ Căn cước công dân, chứng minh nhân dân của Anh/chị còn giá trị sử dụng không? Công dân có cần phải đi thực hiện đổi sang thẻ Căn cước không?

Câu 3: Sau ngày 01/7/2024, Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch được cấp loại giấy tờ gì? Những đối tượng này cần phải làm gì để được cấp loại giấy tờ này?

Câu 4: Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi có bắt buộc phải làm Căn cước không? Người đại điện hợp pháp cần phải làm gì để công dân dưới 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước?

Câu 5: Anh/chị cảm nhận như thế nào khi phải cung cấp thông tin sinh trắc học vân tay, ảnh khuôn mặt và mống mắt khi làm thẻ căn cước? Anh chị có sẵn sàng cung cấp thông tin sinh trắc học về giọng nói và ADN cho cơ quan Công an không, vì sao?

Câu 6: Anh/chị có sẵn sàng đến cơ quan Công an để tích hợp các thông tin của mình vào bộ phận lưu trữ của thẻ Căn cước (chip điện tử) để đáp ứng cho các giao dịch không?

Câu 7: Theo anh/chị, căn cước điện tử mang lại những lợi ích gì cho bản thân và xã hội? Anh/chị mong muốn sử dụng Căn cước điện tử như thế nào?

Câu 8: Anh/chị trình bày mong muốn, ý tưởng lực lượng CAND phục vụ gì khi Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành?

Câu 9:  Anh/chị mong muốn ứng dụng VNeID cung cấp những tiện ích gì để phục vụ các hoạt động giao dịch điện tử hiệu quả, thuận tiện.

* Câu hỏi đối với cơ quan, tổ chức, tập thể tham gia cuộc thi:

Câu 1: Vì sao phải đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước? Việc đổi tên Thẻ căn cước công dân thành Thẻ căn cước có ảnh hưởng gì đến hoạt động của cơ quan, tổ chức không?

Câu 2: Cơ quan, tổ chức đã tuyên truyền, phổ biến về Luật Căn cước cho cán bộ, công nhân viên trong đơn vị theo hướng dẫn của lực lượng Công an nhân dân như thế nào? Hoạt động tuyên truyền về Luật căn cước ở cơ quan, tổ chức của anh chị đã đạt được những kết quả gì?

Câu 3: Từ ngày 01/7/2024, Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức mong muốn được cung cấp các phương thức khai thác dữ liệu như thế nào để phục vụ nhu cầu chuyển đổi số một cách an toàn, hiệu quả, đúng quy định pháp luật?

Câu 4: Cơ quan, tổ chức đã ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử như thế nào? Khi Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành, cơ quan tổ chức có kế hoạch gì để phát triển những ứng dụng hiện hành?
      Câu 5: Cơ quan, tổ chức mong muốn được sử dụng ứng dụng VNeID trong hoạt động chuyển đổi số của đơn vị mình?

Câu 6: Cơ quan, tổ chức có ý tưởng sáng tạo gì cho lực lượng Công an nhân dân để triển khai tốt các quy định của Luật Căn cước năm 2023?
      + Tập thể, cá nhân tham gia dưới hình thức thi viết bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4, khuyến khích các hình thức sáng tạo, ứng dụng công nghệ để tham gia cuộc thi.

 3. Giải thưởng Cuộc thi

- Đối với cuộc thi trên ứng dụng VNeID: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có thông báo cụ thể trên ứng dụng VNeID cho người tham gia cuộc thi.

- Đối với cuộc thi viết: Ban Tổ chức cuộc thi Công an tỉnh trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích kèm theo tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải, cụ thể:

+ Giải tập thể: 01 giải Nhất số tiền 5 triệu đồng; 01 giải Nhì số tiền 3 triệu đồng; 02 giải Ba mỗi giải số tiền 2 triệu đồng và 03 giải Khuyến khích mỗi giải số tiền 1 triệu đồng.

+ Giải cá nhân: 01 giải Nhất số tiền 3 triệu đồng; 01 giải Nhì số tiền 2 triệu đồng; 02 giải Ba mỗi giải số tiền 1 triệu đồng và 3 giải Khuyến khích mỗi giải số tiền 500.000 đồng.

 4. Thời gian tổ chức, chấm thi, tổng kết và trao giải cuộc thi:
      - Đối với cuộc thi trên ứng dụng VNeID: Từ khi phát động đến hết ngày 31/12/2024 theo từng kỳ được thông báo trên ứng dụng VNeID.

- Đối với cuộc thi viết: được tổ chức làm 02 vòng, cụ thể:
      + Vòng 1: Các tổ chức cá nhân nộp bài dự thi về Ban tổ chức cuộc thi trước ngày 05/7/2024. Công an tỉnh tổ chức chấm thi và trao giải hoàn thành trước ngày 20/7/2024.
      + Vòng 2: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an tập hợp bài thi từ Công an các địa phương và tổ chức chấm thi, trao giải tổng kết hoàn thành trước ngày 02/9/2024.

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng thông báo đến toàn thể cán bộ, CCVCLĐ và nhân dân cùng tham gia hưởng ứng./.

 

Tin cùng chuyên mục