,

Thông tin tuyên truyền

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Trung ương triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Các khẩu hiệu tuyên truyền về ATVSLĐ tại Công ty cổ phần Prime Hào Phú, xã Hào Phú (Sơn Dương) được đặt tại cổng vào Công ty.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tập trung vào một số nội dung như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Tháng An toàn, vệ sinh lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo, đài phát thanh - truyền hình, mạng xã hội, hệ thống bản tin nội bộ… đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc.

Đồng thời thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan, đơn vị (nội dung băng rôn, khẩu hiệu thực hiện theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh).

Đối với UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng trên hệ thống phát thanh, thông tin của doanh nghiệp; tùy theo tình hình thực tế của địa phương, tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động tại trụ sở, doanh nghiệp, nhà xưởng (nội dung băng rôn, khẩu hiệu thực hiện theo Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 11/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Cùng với đó, chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp tăng cường công tác tự kiểm tra về vệ sinh lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp tại các đơn vị; tổ chức rà soát, đánh giá nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động đối với từng máy móc, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định; tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc.

Theo kế hoạch, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 được phát động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”, được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 31/5/2024 trong toàn quốc.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục