Lấp đầy “vùng trũng” về tiếp cận pháp luật

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhiều nơi vẫn bị coi là “vùng trũng” về tiếp cận pháp luật, tình trạng an ninh trật tự còn có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn được tập trung đẩy mạnh.

Ứng phó thiên tai trong mùa bão lũ

Từ đầu năm 2021 đến nay, tại các tỉnh miền núi phía bắc đã xảy ra nhiều trận mưa to, lũ lớn, gây thiệt hại về người và tài sản. Ðể giảm thiệt hại do ...