,

Phổ biến GDPL

Tổng cục Thuế lên kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

Theo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán NSNN, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2023 (ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ-TCT), Tổng cục Thuế yêu cầu các vụ, đơn vị chức năng tổng hợp, báo cáo đánh giá phân tích tình hình thu ngân sách hàng tháng, quý, năm, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý thu ngân sách phù hợp.

Đẩy mạnh áp dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về hóa đơn điện tử

Các đơn vị cần phân tích đánh giá cụ thể từng địa bàn, khu vực sắc thuế để xác định các khoản thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu; tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và các dịch vụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam. Bên cạnh đó cần tiếp tục tăng cường quản lý thuế và chống thất thu thuế đối với các khoản thu về đất và bất động sản; hóa đơn may mắn và hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.

Để cải cách thủ tục hành chính thuế, đẩy mạnh điện tử hóa quản lý thuế, các vụ chức năng của Tổng cục Thuế cần tiếp tục nâng cấp ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS-Tax Managment System, các ứng dụng đáp ứng được những thay đổi nghiệp vụ quản lý nợ; xây dựng cảnh báo đối với từng địa phương có số nợ thuế tăng cao, có các khoản nợ thuế bất thường để rà soát, xác minh nguyên nhân và có biện pháp xử lý kịp thời. Các vụ, cục thuế cần đẩy mạnh áp dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về hóa đơn điện tử, gian lận hoàn thuế GTGT, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Đẩy mạnh tổ chức các buổi đối thoại, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp

Với công tác thanh, kiểm tra, cơ quan thuế cần rà soát kế hoạch thanh, kiểm tra, tránh chồng chéo, trùng lặp; thực hiện công tác giám sát hoạt động của đoàn thanh tra nhằm hạn chế tiêu cực. Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp cần đẩy mạnh tổ chức các buổi đối thoại, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp, vận hành hiệu quả trang thông tin điện tử, phục vụ việc tra cứu thông tin của người nộp thuế.

Đặc biệt, cơ quan thuế các cấp cần nghiên cứu, xây dựng các chính sách thuế tạo điều kiện phát triển và tăng cương vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong một số ngành kinh tế chủ lực; xây dựng các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, nhằm thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp, thị trường vật liệu xây dựng ổn định, bền vững, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, thân thiện với môi trường; xử lý ngay những bất cập về thuế để các doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó nâng cao năng suất chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

 

Theo: Chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục