Nhiều chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2022

Thu phí tự động hoàn toàn trên tất cả các tuyến cao tốc; thuê bao di động mới phải xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quy định mới về lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại ngân hàng; hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây mới nhà ở; hộ gia đình không phân loại chất thải rắn sinh hoạt bị phạt đến 01 triệu đồng…là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2022.