,

Phổ biến GDPL

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2022

Từ tháng 10/2022, nhiều chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực như: Không còn giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp; tăng giá dịch vụ đăng kiểm ô tô; quy chế quản lý, cấp phát chứng chỉ giáo dục QPAN cho sinh viên cao đẳng; bỏ yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với viên chức chuyên ngành lưu trữ; miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử…