,

Chăn nuôi

Duy trì hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết chăn nuôi đại gia súc

Đến nay, toàn tỉnh Tuyên Quang đã có 30 HTX, tổ hợp tác thực hiện liên kết chăn nuôi trâu bò vỗ béo với hơn 300 người tham gia.

Tỉnh Tuyên Quang đã có 30 HTX, tổ hợp tác thực hiện liên kết chăn nuôi trâu bò vỗ béo. Ảnh: Đào Thanh.

30 Hợp tác xã (HTX) và tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thực hiện ký hợp đồng liên kết chăn nuôi trâu bò thịt vỗ béo với HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Tiến Thành.

Trong chương trình hợp tác liên kết chăn nuôi này, các HTX, tổ hợp tác đã thực hiện chuỗi liên kết với gần 2.000 con trâu, bò nuôi vỗ béo. Sau khi kết thúc thời gian chăn nuôi, HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Tiến Thành bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho người chăn nuôi.

Việc liên kết chăn nuôi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nhất là chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tạo ra những chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn nhằm hướng đến nền sản xuất hàng hóa quy mô mang lại giá trị tăng cao.

Khi tham gia vào chuỗi liên kết, người nông dân được tiêu thụ sản phẩm với giá cả ổn định, an toàn, ít rủi ro; được doanh nghiệp đầu tư giống, vật tư nông nghiệp để yên tâm sản xuất.

Báo Nông nghiệp Việt Nam

Tin cùng chuyên mục