,

Tin Hoạt động

Chuẩn bị diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Hàm Yên năm 2024

Chiều 12-6, đồng chí Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang chủ trì Hội nghị phổ biến ý định và giao nhiệm vụ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Hàm Yên năm 2024.

Hội nghị đã phổ biến, quán triệt mục đích, yêu cầu và các nội dung, kế hoạch, thời gian, thành phần diễn tập cho huyện Hàm Yên; thông qua quyết định về việc thành lập, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập.

Các đại biểu khảo sát khu thực binh diễn tập.

Để tổ chức diễn tập hiệu quả, huyện Hàm Yên đã ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch diễn tập; chỉ đạo xã Yên Lâm thành lập Ban tổ chức, khung tập, tổ bảo đảm diễn tập; làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện diễn tập; trinh sát thực địa chuẩn bị sở chỉ huy và cơ sở vật chất bảo đảm diễn tập.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang Đặng Văn Long nhấn mạnh, diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện Hàm Yên năm 2024, đặc biệt là trong thời điểm thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường.

Đồng chí đề nghị huyện Hàm Yên cần nắm chắc các quy định về công tác diễn tập của tỉnh, tăng cường tuyên truyền, quán triệt, xác định rõ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức diễn tập; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành có liên quan tổ chức tốt cho khung tập, xây dựng đầy đủ văn kiện phục vụ công tác diễn tập; làm tốt việc chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất phục vụ diễn tập; xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho người, phương tiện trước, trong và sau diễn tập.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Hàm Yên sẽ diễn ra vào tháng 10 - 2024.

Báo Tuyên Quang