,

Tin Hoạt động

Đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ xuân

Tranh thủ thời tiết thuận lợi những ngày đầu năm, bà con nông dân xuống đồng làm đất, gieo cấy, chăm sóc lúa trong khung thời vụ tốt nhất.
Video không hợp lệ

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang