,

Lâm nghiệp

Tập trung nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp

Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, những năm qua, huyện Yên Sơn đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp. Từ đó đã nâng cao thu nhập cho người dân, đưa kinh tế lâm nghiệp ngày càng phát triển.
Video không hợp lệ

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục