,

Trồng trọt-BVTV

Hội nghị tổng kết lớp huấn luyện và xây dựng mô hình quản lý sức khoẻ cây trồng tổng hợp (IPHM) trên cây lạc năm 2024 tại thôn Bản Pước, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình

Ngày 28/5/2024, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Lâm Bình, Uỷ ban nhân dân xã Thổ Bình tổ chức hội nghị tổng kết lớp huấn luyện và xây dựng mô hình quản lý sức khoẻ cây trồng tổng hợp (sau đây gọi tắt là IPHM) trên cây lạc năm 2024 tại thôn Bản Pước, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình.

Mô hình IPHM trên cây lạc năm 2024 tại xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình

Sau 04 tháng huấn luyện và xây dựng mô hình, với 14 buổi huấn luyện xuyên suốt các giai đoạn sinh trưởng của cây lạc, 30 học viên là những nông dân trồng lạc tiêu biểu của thôn Nà Cọn, thôn Bản Pước đã nắm chắc 06 nguyên tắc của IPHM và có khả năng ứng dụng tốt các biện pháp kỹ thuật của IPHM vào sản xuất, đồng thời là các tuyên truyền viên hướng dẫn cho các hộ nông dân khác trong cộng đồng áp dụng theo. Hội nghị tổng kết đã trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình huấn luyện quản lý sức khoẻ cây trồng tổng hợp (IPHM) trên lạc do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức cho 30 học viên của lớp huấn luyện.

Cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình huấn luyện IPHM trên cây lạc

Chi cục Trồng trọt và BVTV

Tin cùng chuyên mục