,

Chăn nuôi

Xây dựng 3 vùng dịch bệnh an toàn

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật giai đoạn 2024-2030.

Hòa Phú ngày càng nhiều triệu phú

Nhận cuộc điện thoại của lãnh đạo xã Hòa Phú (Chiêm Hóa) chia sẻ về niềm vui khi năm mới danh sách những triệu phú của xã ngày một dài, chúng tôi đến ...