,

Chăn nuôi

Nghiệm thu Đề tài nâng cao chất lượng đàn bò

Sáng 12-11, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Tiểu ban chuyên ngành, Hội đồng Khoa học - Công nghệ tỉnh tổ chức nghiệm thu cấp tỉnh đề tài “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nâng cao chất lượng đàn bò và trồng, chế biến thức ăn thô cho bò thịt tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang”.